Acarix AB (publ) (”Acarix”) redovisar den första försäljningen i Österrike av sitt portabla
CADScor®System för att tidigt utesluta kranskärlssjukdom. Den österrikiska försäljningen speglar
den växande framgången i grannlandet Tyskland, där marknaden är mycket likartad med ett högt
antal både potentiella privata och offentliga kunder.

Read more