Acarix AB (publ) (“Acarix” or the “Company”) today announced that a private cardiology clinic in Berlin headed by Dr. med. Niels Jacobsohn has placed the first order in the important German market for its CADScor®System for non-invasive, non-radiation acoustic detection of Coronary Artery Disease (CAD).

Read more

Acarix AB (publ) (“Acarix” eller “Företaget”) tillkännagav idag att en privat kardiologklinik i Berlin som drivs av Dr. med. Niels Jacobsohn är första kommersiella beställare i den viktiga tyska marknaden av CADScor®System för icke-invasiv akustisk detektering av kranskärlssjukdom (CAD).

Read more