Press releases

Acarix AB (publ) (”Acarix”) redovisar den första försäljningen i Österrike av sitt portabla
CADScor®System för att tidigt utesluta kranskärlssjukdom. Den österrikiska försäljningen speglar
den växande framgången i grannlandet Tyskland, där marknaden är mycket likartad med ett högt
antal både potentiella privata och offentliga kunder.

Read more

Upcoming Events

Visit us at booth 51 in room Maritim from October 12 – 14 during the autumn meeting of the German Cardiac Society.

Read more

Visit us at booth F140 August 26 – 29 during the Annual Meeting of the European Society of Cardiology in Barcelona.

Read more