Acarix AB (publ) (“Acarix”) meddelade i dag att två stora svenska sjukhus, Kristianstad och Sunderbyn, har utvärderat CADScor®System för att utesluta kranskärlssjukdom.

Download pressemeddelande