Acarix AB (publ) (“Acarix”) tillkännagav idag att kardiologiska avdelningen vid Skåne Universitetssjukhus i Lund kommer att, som första svensk klinik, använda CADScor®System för icke-invasiv och strålningsfri, akustisk friskrivning av kranskärlssjukdom (CAD). Nyligen presenterade resultat vid American College of Cardiology (ACC) 2017 Annual Scientific Meeting visar att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde.

Download Pressmeddelande (PDF)