Handhållet system för användning som initialt test “kan höra” tecken på arteriell blockering, vilket sparar värdefull tid och leder till att dyr diagnostik kan und

Download Pressmeddelande (PDF)