Idag tillkännagav Acarix AB (publ) (“Acarix” eller “Bolaget”) resultaten från en ny multicenterstudie med det handhållna CADScor®System för icke-invasiv och strålningsfri akustisk detektion av kranskärlssjukdom (”CAD”). Resultaten presenterades vid American College of Cardiology 2017 årliga vetenskapliga möte i Washington den 17-19 mars 2017 och visade att det handhållna CADScor®System utesluter CAD med 97% negativt prediktivt värde. Resultaten bekräftar bolagets tidigare rapporterade siffror som före denna studie var obekräftade.

Download Pressmeddelande (PDF)