Acarix AB (publ) (“Acarix”) som har utvecklat CADScor®System för riskbedömning av kranskärlssjukdom, tillkännagav idag utnämningen av bolagets nuvarande CFO, Christian Lindholm till interims VD. Lindholm ersätter VD Søren Rysholt Christiansen som meddelade sin avgång den 6 november 2017.

Download pressemeddelande