Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 kl. 10.00 i IVA Konferenscenter Rausingsalen Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Download Pressmeddelande (PDF)

Download Fullmaktsformulär (PDF)

Årsstämma 2017