Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 23 maj 2018 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Download pressemeddelande

Fullmaktsformulär