Handhållet instrument utesluter förekomst av kranskärlsstenos, vilket sparar
värdefull tid som initialt test och leder till att dyr diagnostik kan undvikas.

Download Pressmeddelande (PDF)