Acarix introducerade CADScor®System på den tyska, svenska och danska marknaden för 11
månader sedan, i juni 2017. Introduktionen gjordes utan att det ännu finns någon allmän
kostnadsersättning, vilket är en av bolagets viktigaste förutsättningar och en av de nuvarande
prioriteringarna för långsiktig framgångsrik kommersialisering.

Download pressemeddelande

Acarix delårsrapport kv. 1 2018