CADScor®System lanserat på viktiga marknader: ”Under 2017 uppnådde vi historiska milstolpar på Acarix: den viktigaste var vår första kommersiella order på ett CADScor®System i juni, vilket var en bekräftelse på att kommersialiseringsprogrammet löpte enligt plan. ”

Download pressemeddelande

Download Acarix delårsrapport kv. 4 2017