Acarix, utvecklare av CADScor®System för riskbedömning av kranskärlssjukdom tillkännagav idag
utnämningen av en mycket erfaren marknadsföringsexpert, Johanne Louise Brændgaard, som
styrelseledamot.

Download pressemeddelande