Genom nomineringen till Danish Design Award i kategorin Employment Growth uppmärksammas potentialen hos Acarix CADScor®System att nå betydande internationell framgång och ökad sysselsättning i Danmark.

Download Pressmeddelande (PDF)