Acarix AB (publ) (”Acarix”) redovisade i dag positiv feedback för det kliniska studieprogrammet som syftar till att validera och utöka prestandan hos CADScor®System.
Download pressemeddelande