Acarix AB (publ) (“Acarix” eller “Företaget”) tillkännagav idag att en privat kardiologklinik i Berlin som drivs av Dr. med. Niels Jacobsohn är första kommersiella beställare i den viktiga tyska marknaden av CADScor®System för icke-invasiv akustisk detektering av kranskärlssjukdom (CAD). Nyligen presenterade resultat vid American College of Cardiology (ACC) 2017 Annual Scientific Meeting visar att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde. Den tyska ordern följer på en beställning från en ledande klinik vid ett danskt sjukhus.

Download Pressmeddelande (PDF)