Acarix AB (publ) (“Acarix” eller “Företaget”) tillkännagav idag att sjukhuset i Herning är första kommersiella beställare av CADScor®System för icke-invasiv akustisk detektering av kranskärlssjukdom (CAD). Forskare på sjukhuset har gjort omfattande tester av CADScor®System och nyligen presenterat resultat vid American College of Cardiology 2017 Annual Scientific Meeting som visar att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde.

Download Pressmeddelande (PDF)