Acarix AB (publ) (”Acarix”) redovisade i dag positiv feedback från tyska användare av bolagets
portabla CADScor®System för att utesluta kranskärlssjukdom. Tyskland är en viktig marknad och
Acarix erbjuder en ersättningskod för privata patienter och fortsätter ersättningsprocessen för
patienter med lagstadgad sjukförsäkring i syfte att ge fler läkare möjlighet att använda
CADScor®System till sina patienter.

Download pressemeddelande