Som förberedelse inför lansering visas Svensk/danska Acarix AB:s (publ) (“Acarix”) CADScor®System upp
på British Cardiovascular Society Annual Meeting i Manchester, 5-7 juni. Delegaterna kommer att kunna
ta del av resultaten från en studie som presenterades vid American College of Cardiology:s årliga
vetenskapliga möte i Washington, 17 – 19 mars, 2017 som visade att CADScor ®System, som är ett ickeinvasivt test, utesluter kranskärlssjukdom med 97% negativt prediktivt värde.

Download Pressmeddelande (PDF)