Svensk/danska Acarix AB (publ) ( “Acarix”) CADScor®System kommer att visas upp på DKG 2017 i Mannheim, Tyskland 19-22 april och kommer snart att vara tillgänglig för det tyska sjukvårdssystemet. Besökare kommer bland annat att kunna ta del av resultaten från en studie som presenterades vid American College of Cardiology:s årliga vetenskapliga möte i Washington, 17 – 19 mars, 2017 som visade att CADScor ®System utesluter kranskärlsjukdom med 97% negativt prediktivt värde.

Download Pressmeddelande (PDF)