Som förberedelse för lansering i Sverige och Danmark visas Svensk/danska Acarix AB:s (publ) (“Acarix”)
CADScor®System upp på det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 26 – 28 april. Besökare kommer
att kunna ta del av resultaten från en studie som presenterades vid American College of Cardiology:s
årliga vetenskapliga möte i Washington, 17 – 19 mars, 2017 som visade att CADScor ®System utesluter
kranskärlsjukdom med 97% negativt prediktivt värde.

Download Pressmeddelande (PDF)