Acarix AB (publ) (”Acarix”) meddelade i dag att VD Søren Rysholt Christiansen har sagt upp sig per den
6 november och lämnar bolaget senast i slutet av februari 2018.

Download Pressmeddelande (PDF)