Acarix AB (publ) (“Acarix”), tillkännagav idag att Per Persson anställs som ny Chief Commercial
Officer med uppdraget att öka tempot när det gäller försäljningen av Acarix CADScor®System för
riskbedömning av kranskärlssjukdom. Han har en solid bakgrund från marknadsföring och
försäljning av medicinsktekniska produkter i allmänhet och särskilt inom det kardiovaskulära
området.

Download pressemeddelande